Travel to Vietnam, hotels & resorts in vietnam

Indochina Sails

Indochina Sails
Cruise rate: Start from $320/Dbl Cabin for 2 persons.
Location:
Với hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh cho khách nước ngoài trên Vịnh Hạ Long, Indochina Sails đã trở thành thương hiệu uy tín nhất tại vịnh Hạ Long.
  • Cabins
  • Food & dinning
  • Entertaiment
  • Photo
company 2013 . Travel vietnam , hotels and resort in viet nam